Kort #778

 1
Ahnfeldt,Josefa P
1854—1921
Skolföreståndarinna. Landskrona.
LS, A, Mårb. stift. alb., lilla: 57

Information

Kortnr:
778
Låda:
1 A-AH
Text:

1
Ahnfeldt,Josefa P
1854—1921
Skolföreståndarinna. Landskrona.
LS, A, Mårb. stift. alb., lilla: 57

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort