Kort #359

 A 1? 2 elius, Fredrik Georg 79 A/fzjj
( 1812-1896. Akademiadjunkt, Upsala.
l Neg. ur: Svenskt Portättgalleri XXV/2,s. 70
1 Fa Sv. portr.s. Fa 285
" " " P 196 (initialerna fel på bilden!)
. .

Information

Kortnr:
359
Låda:
1 A-AH
Text:

A 1? 2 elius, Fredrik Georg 79 A/fzjj
( 1812-1896. Akademiadjunkt, Upsala.
l Neg. ur: Svenskt Portättgalleri XXV/2,s. 70
1 Fa Sv. portr.s. Fa 285
" " " P 196 (initialerna fel på bilden!)
. .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort