Kort #185

 -"--——----—-- C / M . _ , , _ '”'fj
%' .M //5zz, «:(/w !
då” : . 5422). %, Fa. Sv.portr.saml. P207 ?

Information

Kortnr:
185
Låda:
1 A-AH
Text:

-"--——----—-- C / M . _ , , _ '”'fj
%' .M //5zz, «:(/w !
då” : . 5422). %, Fa. Sv.portr.saml. P207 ?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort