Kort #108 Achen von

Achen von Achen von
1800—talet.
Brukspatron.
Fc

Information

Kortnr:
108
Låda:
1 A-AH
Text:

Achen von
1800—talet.
Brukspatron.
Fc

Signum:
Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort