Kort #754

 F W
£.
Ahlström, Olof *
( ). Banktjänsteman, Sthlm.
Fa. (ca 30 år taget omkr. 1880)
Attr. ej belagd

Information

Kortnr:
754
Låda:
1 A-AH
Text:

F W
£.
Ahlström, Olof *
( ). Banktjänsteman, Sthlm.
Fa. (ca 30 år taget omkr. 1880)
Attr. ej belagd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort