Kort #468

 r 1
3 Ahlb & u m, Karl Robert
1870-1947. Förste tullkontrollör. S.t.kapt.C.Hja1mar
A.(1821- 97 ). G.m.Ellen Th.Lundstedt(1885-1959).
Fa Fb FC Alb.744
(

Information

Kortnr:
468
Låda:
1 A-AH
Text:

r 1
3 Ahlb & u m, Karl Robert
1870-1947. Förste tullkontrollör. S.t.kapt.C.Hja1mar
A.(1821- 97 ). G.m.Ellen Th.Lundstedt(1885-1959).
Fa Fb FC Alb.744
(

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort