Kort #25 Abelin Hanna Charlotta

Abelin Hanna Charlotta Abelin, Hanna Charlotta 
1869- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge
Harald Viktor Abelin och hans 2:a hugtru Anna
Sofia Leijonflycht. G. 1895 m. Axel Herman Eurén,
läkare.
Sv.portr.saml. Fa.258

Information

Kortnr:
25
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Hanna Charlotta
1869- . Dtr t landssekreteraren i Blekinge
Harald Viktor Abelin och hans 2:a hugtru Anna
Sofia Leijonflycht. G. 1895 m. Axel Herman Eurén,
läkare.
Sv.portr.saml. Fa.258

Signum:
Sv.portr.saml. Fa. 258
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort