Kort #30 Abelin Hjalmar

Abelin Hjalmar Abelin Hjalmar 
Underlöjtnant, kapten, f.1862
Foto.  Sv.portr.saml. P207 Alb 703:29 Fa

Information

Kortnr:
30
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin Hjalmar
Underlöjtnant, kapten, f.1862
Foto. Sv.portr.saml. P207 Alb 703:29 Fa

Signum:
Sv.portr.saml. P207, Alb 703:29, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort