Kort #74 Abrahamsson, Thor DAVID Josef Alexander

Abrahamsson, Thor DAVID Josef Alexander Abrahamsson, Thor David Josef Alexander 
1852— . Stationsföreståndare i Arvika o. Stockholm
Fa.

Information

Kortnr:
74
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamsson, Thor David Josef Alexander
1852— . Stationsföreståndare i Arvika o. Stockholm
Fa.

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort