Kort #214

 rAdelswär &, Johan Carl
1776—1852. Överstekammarjunkare. S.t.överste Erik G.
A.(1751—1810) o. h.1:a h. Eva H.v.Fersen(1759-1807).
G.1818 m. Maria Sleman(1792-1860).
Alb.64+,8

Information

Kortnr:
214
Låda:
1 A-AH
Text:

rAdelswär &, Johan Carl
1776—1852. Överstekammarjunkare. S.t.överste Erik G.
A.(1751—1810) o. h.1:a h. Eva H.v.Fersen(1759-1807).
G.1818 m. Maria Sleman(1792-1860).
Alb.64+,8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort