Kort #277

 Adlers, Elin .
F.1875 19/10, d. Dtr t.här.hövd.Joh.V.A.(1827—
1908) 0.Maria A.O.Norgren. G.1897 n.här.hövd.Karl :.
Westh01-(1864- ).

Alb.54l:29

Information

Kortnr:
277
Låda:
1 A-AH
Text:

Adlers, Elin .
F.1875 19/10, d. Dtr t.här.hövd.Joh.V.A.(1827—
1908) 0.Maria A.O.Norgren. G.1897 n.här.hövd.Karl :.
Westh01-(1864- ).

Alb.54l:29

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort