Kort #727

 F g/Mzäæwlwuwäm _ » 73 ..
& ”( .
i; %”??? "f W

Information

Kortnr:
727
Låda:
1 A-AH
Text:

F g/Mzäæwlwuwäm _ » 73 ..
& ”( .
i; %”??? "f W

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort