Kort #805

 A h n & tröm, Malkelm '79
1795-1854. Överste. S.t.major Geerg G.A.(1756-1817)
e.Char1.Hedva11(1765-1857). G.1855 m. Theedora W.
Enblem(1811-80).

LS

Information

Kortnr:
805
Låda:
1 A-AH
Text:

A h n & tröm, Malkelm '79
1795-1854. Överste. S.t.major Geerg G.A.(1756-1817)
e.Char1.Hedva11(1765-1857). G.1855 m. Theedora W.
Enblem(1811-80).

LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort