Kort #49

 Abeni U 5 , Greta
se: Carlsson

Information

Kortnr:
49
Låda:
1 A-AH
Text:

Abeni U 5 , Greta
se: Carlsson

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort