Kort #280

 F Adlers, Maria Augusta Olivia
Se: Norgren: Maria Augusta Olivia

Information

Kortnr:
280
Låda:
1 A-AH
Text:

F Adlers, Maria Augusta Olivia
Se: Norgren: Maria Augusta Olivia

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort