Kort #536

 V 7:71
Ahlberg, Nils Fredrik
1831—1886. Fil.kand.Läroverksadj. i Uppsala 0 kon-
servator v. universitetets bot. museum.
Fa

Information

Kortnr:
536
Låda:
1 A-AH
Text:

V 7:71
Ahlberg, Nils Fredrik
1831—1886. Fil.kand.Läroverksadj. i Uppsala 0 kon-
servator v. universitetets bot. museum.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort