Kort #609

 nhlgren,Ernst ['
Se: Bruzelius, Victoria Maria

Information

Kortnr:
609
Låda:
1 A-AH
Text:

nhlgren,Ernst ['
Se: Bruzelius, Victoria Maria

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort