Kort #211

 rAdelswärd,GöranAxel % I
1781-1842. Hovmarskalk, frih. S.t.överste Erik C.A.
(1751-1814)o. h.1:a h. grev. Eva H.v.Fersen(1759-
1807). G.1809 m. Anne C.H.Bernard(179O—1872 Frankr.)
Alb.629:5/295

Information

Kortnr:
211
Låda:
1 A-AH
Text:

rAdelswärd,GöranAxel % I
1781-1842. Hovmarskalk, frih. S.t.överste Erik C.A.
(1751-1814)o. h.1:a h. grev. Eva H.v.Fersen(1759-
1807). G.1809 m. Anne C.H.Bernard(179O—1872 Frankr.)
Alb.629:5/295

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort