Kort #71 Abrahamsson, B.Arvid

Abrahamsson, B.Arvid Abrahamsson, B.Arvid
F.1898. Fad.tulluppsyningsman,Bygdeå. ,
Sv.portr.saml. P222

Information

Kortnr:
71
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamsson, B.Arvid
F.1898. Fad.tulluppsyningsman,Bygdeå. ,
Sv.portr.saml. P222

Signum:
Sv.portr.saml. P222
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort