Kort #68 Abrahamson, Alb.

Abrahamson, Alb. Abrahamson,Alb.
1867— . Anst.hos grosshandl. Fredrik Carlson 1883-
Alb.667:6

Information

Kortnr:
68
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamson,Alb.
1867— . Anst.hos grosshandl. Fredrik Carlson 1883-
Alb.667:6

Signum:
Alb.667:6
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort