Kort #63 Abersten, Karl Levin

Abersten, Karl Levin Abersten, Karl Levin
Direktör för Göteborgs stads renhållningsverk
ingenjör. f. 1879 d.1924
Ls. Fa.

Information

Kortnr:
63
Låda:
1 A-AH
Text:

Abersten, Karl Levin
Direktör för Göteborgs stads renhållningsverk
ingenjör. f. 1879 d.1924
Ls. Fa.

Signum:
Ls, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort