Kort #714

 Ahlstr 6 m, Arne fg
f.1909

Civilingenjör, direktör i AB Nordströms Linbanor
Fc, Alb. 981:6:23

Information

Kortnr:
714
Låda:
1 A-AH
Text:

Ahlstr 6 m, Arne fg
f.1909

Civilingenjör, direktör i AB Nordströms Linbanor
Fc, Alb. 981:6:23

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort