Kort #111 Acke, EVA Maria

Acke, EVA Maria Acke, Eva Maria
Se: Topelius, Eva Maria

Information

Kortnr:
111
Låda:
1 A-AH
Text:

Acke, Eva Maria
Se: Topelius, Eva Maria

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort