Kort #32 Abelin, Charlotta Emerentia Carolina LOTTEN

Abelin, Charlotta Emerentia Carolina LOTTEN Abelin, Charlotta Emerentia Carolina (Lotten)
f. Zethelius
Es.
Se även: Zethelius, Charlotta Emerentia Carolina

Information

Kortnr:
32
Låda:
1 A-AH
Text:

Abelin, Charlotta Emerentia Carolina (Lotten)
f. Zethelius
Es.
Se även: Zethelius, Charlotta Emerentia Carolina

Signum:
Es
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort