Kort #5 Aanesen, Aina

Aanesen, Aina Aanesen, Aina
1935- Bibl.ass. på KB
Alb.630

Information

Kortnr:
5
Låda:
1 A-AH
Text:

Aanesen, Aina
1935- Bibl.ass. på KB
Alb.630

Signum:
Alb 630
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort