Kort #614

 , ”%%/ng? ” F
%aé/å/ Wmte, «f IW3
229]; = Fa Alb.705:59

Information

Kortnr:
614
Låda:
1 A-AH
Text:

, ”%%/ng? ” F
%aé/å/ Wmte, «f IW3
229]; = Fa Alb.705:59

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort