Kort #420

 V 1
Agge, Alfhild Magdalena 7;
Se: Tingvall, Ålfhild Magdalena

Information

Kortnr:
420
Låda:
1 A-AH
Text:

V 1
Agge, Alfhild Magdalena 7;
Se: Tingvall, Ålfhild Magdalena

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort