Kort #815

 r n
ä Ahrén, Gårda !""
Sv.portr.saml. Fc 560

Information

Kortnr:
815
Låda:
1 A-AH
Text:

r n
ä Ahrén, Gårda !""
Sv.portr.saml. Fc 560

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort