Kort #17

 Abbe, Frans Herman - , .,
1869- . Läroverksadjunkt i Sthlm.
Fa.

Information

Kortnr:
17
Låda:
1 A-AH
Text:

Abbe, Frans Herman - , .,
1869- . Läroverksadjunkt i Sthlm.
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort