Kort #328

 FD NegSiï
A f 2 elius , Allan Carl Arvid
27/6 1865 - 1948
Auditör. Civilassessor. G. 1910 m. Hilma Erika
Pettersson f. 1o/B 1886-
Fa, Eårb. stift. alb., lilla: 24, 35; Fc Saml 115;
PC Sv.portr.saml. Fb.156

Information

Kortnr:
328
Låda:
1 A-AH
Text:

FD NegSiï
A f 2 elius , Allan Carl Arvid
27/6 1865 - 1948
Auditör. Civilassessor. G. 1910 m. Hilma Erika
Pettersson f. 1o/B 1886-
Fa, Eårb. stift. alb., lilla: 24, 35; Fc Saml 115;
PC Sv.portr.saml. Fb.156

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort