Kort #87 Abrahamsén, Carl ADOLF Fredrik

Abrahamsén, Carl ADOLF Fredrik Abrahamsén, Carl Adolf Fredrik
Major, f.1857
Fa. Fb

Information

Kortnr:
87
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamsén, Carl Adolf Fredrik
Major, f.1857
Fa. Fb

Signum:
Fa., Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort