Kort #103

 Abram 8 o n , Ida «**
F.1885 14/1, Dtr t. grossh.Axel Ratena-
el A.(f.1855)o.h.h.Elin Fris(f.1862). G.1912 21/11
m.andre arkivarien i Riksarkivet fil dr.Johan Herman
Olof Brulin(f.1875 25/5).

Fa, Fb *Vyo if”. Sv.portr.saml.Fb.515

Se: Abramson, Axel Nathanael. Fc.

Vy.a1b. 322,b1.1-5

Information

Kortnr:
103
Låda:
1 A-AH
Text:

Abram 8 o n , Ida «**
F.1885 14/1, Dtr t. grossh.Axel Ratena-
el A.(f.1855)o.h.h.Elin Fris(f.1862). G.1912 21/11
m.andre arkivarien i Riksarkivet fil dr.Johan Herman
Olof Brulin(f.1875 25/5).

Fa, Fb *Vyo if”. Sv.portr.saml.Fb.515

Se: Abramson, Axel Nathanael. Fc.

Vy.a1b. 322,b1.1-5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort