Kort #652

 ':Vhlmark, Oscar Folke 173
Bergsingenjör. F.1898 11/12. S.t.överste Carl Oscar A.
(1859-1954)o.h.h.Anita Berta Lund(1869-1947). G.1927
15/9 m.Ingrid Maria Osterman(f.1905).

Fa (Se: Ahlmark,Valborg Anita Fa1)

Information

Kortnr:
652
Låda:
1 A-AH
Text:

':Vhlmark, Oscar Folke 173
Bergsingenjör. F.1898 11/12. S.t.överste Carl Oscar A.
(1859-1954)o.h.h.Anita Berta Lund(1869-1947). G.1927
15/9 m.Ingrid Maria Osterman(f.1905).

Fa (Se: Ahlmark,Valborg Anita Fa1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort