Kort #230

 , . , - - . - - _
Adler, Anna Charlotta
, Se:_E1mlund, Anna Charletta

Information

Kortnr:
230
Låda:
1 A-AH
Text:

, . , - - . - - _
Adler, Anna Charlotta
, Se:_E1mlund, Anna Charletta

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort