Kort #528

 ' Ahlberg, Julia Christina Charlotta (Lotten)ï
Se
Segerheim, Julia Christina Charlotta (Lotten)

Information

Kortnr:
528
Låda:
1 A-AH
Text:

' Ahlberg, Julia Christina Charlotta (Lotten)ï
Se
Segerheim, Julia Christina Charlotta (Lotten)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort