Kort #404

 r 2" ',?) QC . ï
A g'ardh., €hrl Adolph ' ' OD
25/1 1785 _ 28/1 1859
Biskop i Karlstad. G. 1812 m. Margareta Charlotta
Lindschough.

LS, P, Roos, Sn, Fa, Fc (byst av Lindberg),
Mårb. stift. alh., stora: 73

Information

Kortnr:
404
Låda:
1 A-AH
Text:

r 2" ',?) QC . ï
A g'ardh., €hrl Adolph ' ' OD
25/1 1785 _ 28/1 1859
Biskop i Karlstad. G. 1812 m. Margareta Charlotta
Lindschough.

LS, P, Roos, Sn, Fa, Fc (byst av Lindberg),
Mårb. stift. alh., stora: 73

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort