Kort #839

 P
Ahrent , Anders Emil
- 1894- . Kyrkoherde i Stora Råby, Lund.

Information

Kortnr:
839
Låda:
1 A-AH
Text:

P
Ahrent , Anders Emil
- 1894- . Kyrkoherde i Stora Råby, Lund.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort