Kort #130

 V W
A d & m-s o n, Elisabeth
1957-ML. Fil.kand., bibl.ass. på KB_ X
Alb.650 —

Information

Kortnr:
130
Låda:
1 A-AH
Text:

V W
A d & m-s o n, Elisabeth
1957-ML. Fil.kand., bibl.ass. på KB_ X
Alb.650 —

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort