Kort #130 Adamson, Elisabeth

Adamson, Elisabeth Adamson, Elisabeth
1937-1992. Fil.kand., bibl.ass. på KB.
Alb.630

Information

Kortnr:
130
Låda:
1 A-AH
Text:

Adamson, Elisabeth
1937-1992. Fil.kand., bibl.ass. på KB.
Alb.630

Signum:
Alb.630
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort