Kort #373

 r gj
A f 2 eliu 5, Johan Fredrik Ivar (forts.)
Sv.portr.saml P.l96, 198, 210, 217
Sv.portr.sam1. Fb.271, Bigwu
Sv.portr.sam1. Fc.556

Information

Kortnr:
373
Låda:
1 A-AH
Text:

r gj
A f 2 eliu 5, Johan Fredrik Ivar (forts.)
Sv.portr.saml P.l96, 198, 210, 217
Sv.portr.sam1. Fb.271, Bigwu
Sv.portr.sam1. Fc.556

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort