Kort #811

 r in
Ahrén, Agda Maria Cecilia *
(1896—1974). Gift m. rådmannen i Köping Fred-
rik Vilhelm Sundberg (1883—1941).

Fc.

Information

Kortnr:
811
Låda:
1 A-AH
Text:

r in
Ahrén, Agda Maria Cecilia *
(1896—1974). Gift m. rådmannen i Köping Fred-
rik Vilhelm Sundberg (1883—1941).

Fc.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort