Kort #191

 r 1
!)

Adel 8 Wärd, Johan August
1870—1893. Född på Adelsnäs; elev vid krigsskolan
1889; utexam. 1890; underlöjtnant vid livgardet
till häst s.å.
üäþämähmæaz Elgenstierna sid. 16 del 1.
Fa

Information

Kortnr:
191
Låda:
1 A-AH
Text:

r 1
!)

Adel 8 Wärd, Johan August
1870—1893. Född på Adelsnäs; elev vid krigsskolan
1889; utexam. 1890; underlöjtnant vid livgardet
till häst s.å.
üäþämähmæaz Elgenstierna sid. 16 del 1.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort