Kort #363

 , , ??
%% 5.vava WWE %[wwu J/LOv/t/FWKUKOL
&%%' 52%, -/ li”, 03 Max',

£s.

Information

Kortnr:
363
Låda:
1 A-AH
Text:

, , ??
%% 5.vava WWE %[wwu J/LOv/t/FWKUKOL
&%%' 52%, -/ li”, 03 Max',

£s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort