Kort #516

 Ahlberg, Ivar Matts Conrad 7D

1880- Civilingenjör och bibliotekarie vid Patent-
verket. '

Sv. portr. saml. P. 155

Information

Kortnr:
516
Låda:
1 A-AH
Text:

Ahlberg, Ivar Matts Conrad 7D

1880- Civilingenjör och bibliotekarie vid Patent-
verket. '

Sv. portr. saml. P. 155

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort