Kort #61 Aberlé, Manfred

Aberlé, Manfred Aberlé, Manfred
1907- . Direktör, Sthlm.
Alb. 653/7 s.1

Information

Kortnr:
61
Låda:
1 A-AH
Text:

Aberlé, Manfred
1907- . Direktör, Sthlm.
Alb. 653/7 s.1

Signum:
Alb. 653/7 s.1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort