Kort #648

 ru.
Ahlmann, % Jakob Kenrad W:son p?
f.1889
Ambassadör, professor i morfologisk geografi
. Fc1, LS

Information

Kortnr:
648
Låda:
1 A-AH
Text:

ru.
Ahlmann, % Jakob Kenrad W:son p?
f.1889
Ambassadör, professor i morfologisk geografi
. Fc1, LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort