Kort #75 Abrahamson, Emil Reinhold

Abrahamson, Emil Reinhold Abrahamson, Emil Reinhold
1848— . Disponent i Stockholm.
Fa.

Information

Kortnr:
75
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamson, Emil Reinhold
1848— . Disponent i Stockholm.
Fa.

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort