Kort #76 Abrahamsson, ERIC Carl

Abrahamsson, ERIC Carl Abrahamsson, ERIC Carl
1890 - 1942
Skådespelare.
Ls. Fc.1 Savoy´s saml. 30004
L-m dep.

Information

Kortnr:
76
Låda:
1 A-AH
Text:

Abrahamsson, ERIC Carl
1890 - 1942
Skådespelare.
Ls. Fc.1 Savoy´s saml. 30004
L-m dep.

Signum:
Ls, Fc 1, Savoy 3004, L-m dep
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort