Kort #346

 r ' 9
A f 2.3 l i u_s,'Au ata Safia
F.1859 25/12, d.19å?. Dtr t. major Adam A.(1815-98) |
Augusta A.Lilliehöök'(1825—1901). G.1895 m. komm.
H.Gustaf Ullstaand(1852-1946).
LS
Alb.612:15

Information

Kortnr:
346
Låda:
1 A-AH
Text:

r ' 9
A f 2.3 l i u_s,'Au ata Safia
F.1859 25/12, d.19å?. Dtr t. major Adam A.(1815-98) |
Augusta A.Lilliehöök'(1825—1901). G.1895 m. komm.
H.Gustaf Ullstaand(1852-1946).
LS
Alb.612:15

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort