Kort #569

 » __ ((%/ÄN??? [paa] ?Mïï/ q ";?-*" _?
_ ' M . f ' L
32 ”:;”/5 / / X.

Information

Kortnr:
569
Låda:
1 A-AH
Text:

» __ ((%/ÄN??? [paa] ?Mïï/ q ";?-*" _?
_ ' M . f ' L
32 ”:;”/5 / / X.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort