Kort #152 Adelborg, Elisabet

Adelborg, Elisabet Adelborg, Elisabet
Se: Gyllenstierna, Elisabet

Information

Kortnr:
152
Låda:
1 A-AH
Text:

Adelborg, Elisabet
Se: Gyllenstierna, Elisabet

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort